SMP Negeri 1 Akan Laksanakan Pembelajaran Secara Online Mengunakan E-learning

SMP Negeri 1 Akan Laksanakan Pembelajaran Secara Online Mengunakan E-learning

Laporan wartawan: Ronaldo Letsoin


𝐅𝐚𝐤𝐟𝐚𝐤
- 𝐃𝐞𝐰𝐚𝐧 𝐠𝐮đĢ𝐮 𝐒𝐌𝐏 𝐍𝐞𝐠𝐞đĢđĸ 𝟏 𝐅𝐚𝐤𝐟𝐚𝐤 đĻ𝐞𝐧𝐠đĸ𝐤𝐮𝐭đĸ 𝐛đĸđĻ𝐭𝐞𝐤 𝐏𝐞đĻ𝐛𝐞đĨ𝐚đŖ𝐚đĢ𝐚𝐧 𝐞đĨ𝐞𝐤𝐭đĢ𝐨𝐧đĸ𝐤 𝐚𝐭𝐚𝐮 𝐩𝐞đĻ𝐛𝐞đĨ𝐚đŖ𝐚đĢ𝐚𝐧 (𝐄-đĨ𝐞𝐚đĢ𝐧đĸ𝐧𝐠) 𝐒𝐚𝐛𝐭𝐮, (𝟏𝟑/𝟏𝟏/𝟐𝟏) 𝐛𝐞đĢ𝐭𝐞đĻ𝐩𝐚𝐭 𝐝đĸ đĢ𝐮𝐚𝐧𝐠 đĨ𝐚𝐛𝐨đĢ𝐚𝐭𝐨đĢđĸ𝐮đĻ 𝐤𝐨đĻ𝐩𝐮𝐭𝐞đĢ 𝐒𝐌𝐏 𝐍𝐞𝐠𝐞đĢđĸ 𝟏 𝐅𝐚𝐤𝐟𝐚𝐤.

𝐑𝐞đĨ𝐚𝐰𝐚𝐧 𝐄-đĨ𝐞𝐚đĢ𝐧đĸ𝐧𝐠 𝐮𝐧𝐭𝐮𝐤 đŦ𝐞đŖ𝐮đĻđĨ𝐚𝐡 đŦ𝐞𝐤𝐨đĨ𝐚𝐡 𝐝đĸ 𝐤𝐚𝐛𝐮𝐩𝐚𝐭𝐞𝐧 𝐅𝐚𝐤𝐟𝐚𝐤, 𝐍𝐚𝐭𝐚đĨđĸđŦ 𝐇𝐚đĢ𝐛𝐞đĨ𝐮𝐛𝐮𝐧 đĻ𝐞𝐧𝐠𝐡𝐚𝐝đĸđĢ 𝐚𝐜𝐚đĢ𝐚 đĸ𝐭𝐮, 𝐝𝐚𝐧 đŖ𝐮𝐠𝐚 đŦ𝐞𝐛𝐚𝐠𝐚đĸ 𝐩𝐞đĻ𝐚𝐭𝐞đĢđĸ 𝐭𝐮𝐧𝐠𝐠𝐚đĨ 𝐝𝐚đĨ𝐚đĻ 𝐤𝐞𝐠đĸ𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐭𝐞đĢđŦ𝐞𝐛𝐮𝐭. 

𝐍𝐚𝐭𝐨 đŦ𝐚𝐩𝐚𝐚𝐧 𝐚𝐤đĢ𝐚𝐛 𝐏𝐞đĻ𝐚𝐭𝐞đĢđĸ 𝐛đĸđĻ𝐭𝐞𝐤 𝐄-đĨ𝐞𝐚đĢ𝐧đĸ𝐧𝐠 đĸ𝐧đĸ  đŦ𝐚𝐧𝐠𝐚𝐭 𝐛𝐞đĢ𝐡𝐚đĢ𝐚𝐩 𝐝𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐚𝐝𝐚𝐧𝐲𝐚 𝐛đĸđĻ𝐭𝐞𝐤 đĸ𝐧đĸ, 𝐝𝐞𝐰𝐚𝐧 𝐠𝐮đĢ𝐮 𝐒𝐌𝐏 𝐍𝐞𝐠𝐞đĢđĸ 𝟏 𝐅𝐚𝐤𝐟𝐚𝐤 𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭 đĻ𝐞đĻ𝐚𝐡𝐚đĻđĸ đŦ𝐞đĢ𝐭𝐚 đĻ𝐞𝐧𝐠𝐞đĢ𝐭đĸ 𝐭𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐞𝐧𝐠𝐠𝐮𝐧𝐚𝐚𝐧 E-đĨ𝐞𝐚đĢ𝐧đĸ𝐧𝐠 đĸ𝐭𝐮 đŦ𝐞𝐧𝐝đĸđĢđĸ.

𝐒𝐞đĻ𝐞𝐧𝐭𝐚đĢ𝐚 đĸ𝐭𝐮, 𝐤𝐞𝐩𝐚đĨ𝐚 đŦ𝐞𝐤𝐨đĨ𝐚𝐡 𝐒𝐌𝐏 𝐍𝐞𝐠𝐞đĢđĸ 𝟏 𝐅𝐚𝐤𝐟𝐚𝐤 đĻ𝐞𝐧𝐠𝐚𝐭𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐝𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐭𝐞đĨ𝐚𝐡 𝐝đĸđĨ𝐚𝐤đŦ𝐚𝐧𝐚𝐤𝐚𝐧𝐧𝐲𝐚 𝐛đĸđĻ𝐭𝐞𝐤, 𝐊𝐞𝐝𝐞𝐩𝐚𝐧𝐧𝐲𝐚 𝐒𝐌𝐏 𝐍𝐞𝐠𝐞đĢđĸ 𝟏 𝐚𝐤𝐚𝐧 đĻ𝐞đĨ𝐚𝐤đŦ𝐚𝐧𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐩𝐞đĻ𝐛𝐞đĨ𝐚đŖ𝐚đĢ𝐚𝐧 đĻ𝐞𝐧𝐠𝐠𝐮𝐧𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐞-đĨ𝐞𝐚đĢ𝐧đĸ𝐧𝐠.

"𝐏𝐚𝐝𝐚 𝐡𝐚đĢđĸ đĸ𝐧đĸ 𝐤đĸ𝐭𝐚 𝐭𝐞đĨ𝐚𝐡 đĻ𝐞đĨ𝐚𝐤đŦ𝐚𝐧𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐛đĸđĻ𝐭𝐞𝐤 𝐞-đĨ𝐞𝐚đĢ𝐧đĸ𝐧𝐠 𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐒𝐌𝐏 𝐍𝐄𝐆𝐄𝐑𝐈 𝟏 𝐅𝐚𝐤𝐟𝐚𝐤 𝐝𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐭𝐮đŖ𝐮𝐚𝐧 𝐮𝐧𝐭𝐮𝐤 𝐤𝐞𝐝𝐞𝐩𝐚𝐧𝐧𝐲𝐚 𝐧𝐚𝐧𝐭đĸ 𝐤đĸ𝐭𝐚 đĻ𝐞đĨ𝐚𝐤đŦ𝐚𝐧𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐩𝐞đĻ𝐛𝐞đĨ𝐚đŖ𝐚đĢ𝐚𝐧 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐞đĢđŦđĸ𝐟𝐚𝐭 𝐨𝐧đĨđĸ𝐧𝐞 𝐲𝐚đĸ𝐭𝐮 𝐩𝐞đĻ𝐛𝐞đĨ𝐚đŖ𝐚đĢ𝐚𝐧 𝐲𝐚𝐧𝐠 đĻ𝐞𝐧𝐠𝐚đĢ𝐚𝐡 𝐤𝐞𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐞đĻ𝐛𝐞đĨ𝐚đŖ𝐚đĢ𝐚𝐧 𝐞-đĨ𝐞𝐚đĢ𝐧đĸ𝐧𝐠", 𝐤𝐚𝐭𝐚 𝐉𝐨𝐡𝐚đĢ 𝐖𝐨đĢ𝐞𝐭đĻ𝐚. 𝐋𝐚𝐧đŖ𝐮𝐭 𝐤𝐞𝐩đŦ𝐞𝐤, 

"𝐏𝐞đĻ𝐛𝐞đĨ𝐚đŖ𝐚đĢ𝐚𝐧 đĸ𝐧đĸ 𝐤𝐚đĨ𝐚𝐮 𝐝đĸđĨđĸ𝐡𝐚𝐭 𝐝𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐤𝐨𝐧𝐝đĸđŦđĸ 𝐒𝐞𝐤𝐚đĢ𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐚𝐡𝐰𝐚 𝐭𝐞𝐤𝐧𝐨đĨ𝐨𝐠đĸ đĻ𝐞đĢ𝐮𝐩𝐚𝐤𝐚𝐧 đŦ𝐚đĨ𝐚𝐡 đŦ𝐚𝐭𝐮 𝐩đĸđĨđĸ𝐡𝐚𝐧 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐡𝐚đĢ𝐮đŦ 𝐤đĸ𝐭𝐚 đĸ𝐤𝐮𝐭 𝐛đĸđĨ𝐚 đĸ𝐧𝐠đĸ𝐧 𝐛𝐞đĢ𝐤𝐞đĻ𝐛𝐚𝐧𝐠, 𝐚𝐩𝐚đĨ𝐚𝐠đĸ 𝐤𝐨𝐧𝐝đĸđŦđĸ 𝐒𝐌𝐏 𝐍𝐞𝐠𝐞đĢđĸ 𝟏 𝐅𝐚𝐤𝐟𝐚𝐤 đĻ𝐞đĻđĸđĨđĸ𝐤đĸ đŦđĸđŦ𝐰𝐚/đĸ 𝐝𝐚𝐧 đĢ𝐨𝐨đĻ 𝐛𝐞đĨ𝐚đŖ𝐚đĢ 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐮𝐤𝐮𝐩 𝐛𝐚𝐧𝐲𝐚𝐤", đĨ𝐚𝐧đŖ𝐮𝐭𝐧𝐲𝐚.

𝐃đĸ𝐡𝐚đĢ𝐚𝐩𝐤𝐚𝐧 𝐤𝐞𝐩đŦ𝐞𝐤, 𝐤𝐞𝐝𝐞𝐩𝐚𝐧𝐧𝐲𝐚 𝐝𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐚𝐝𝐚𝐧𝐲𝐚 𝐩𝐞đĻ𝐛𝐞đĨ𝐚đŖ𝐚đĢ𝐚𝐧 đĻ𝐞𝐧𝐠𝐮𝐧𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐄-đĨ𝐞𝐚đĢ𝐧đĸ𝐧𝐠, 𝐩𝐞đŦ𝐞đĢ𝐭𝐚 𝐝đĸ𝐝đĸ𝐤 𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭 đĻ𝐞đĨ𝐚𝐤đŦ𝐚𝐧𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐩𝐞đĻ𝐛𝐞đĨ𝐚đŖ𝐚đĢ𝐚𝐧 𝐞-đĨ𝐞𝐚đĢ𝐧đĸ𝐧𝐠 đĸ𝐧đĸ 𝐝𝐚đĢđĸ đĢ𝐮đĻ𝐚𝐡 𝐚𝐭𝐚𝐮𝐩𝐮𝐧 𝐝𝐚đĢđĸ đŦ𝐞𝐤𝐨đĨ𝐚𝐡.

"𝐉đĸ𝐤𝐚 𝐝đĸđĨđĸ𝐡𝐚𝐭 𝐝𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐩𝐞đĢ𝐤𝐞đĻ𝐛𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 đœđ¨đ¯đĸ𝐝 𝐒𝐞𝐤𝐚đĢ𝐚𝐧𝐠 đĸ𝐧đĸ đĻ𝐮𝐧𝐠𝐤đĸ𝐧 đŦ𝐚đĨ𝐚𝐡 đŦ𝐚𝐭𝐮 𝐩đĸđĨđĸ𝐡𝐚𝐧 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐡𝐚đĢ𝐮đŦ 𝐝đĸ 𝐚𝐧𝐭đĸđŦđĸ𝐩𝐚đŦđĸ 𝐚𝐝𝐚đĨ𝐚𝐡 𝐝𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐩𝐞đĻ𝐛𝐞đĨ𝐚đŖ𝐚đĢ𝐚𝐧 𝐞-đĨ𝐞𝐚đĢ𝐧đĸ𝐧𝐠 đĸ𝐧đĸ. 𝐇𝐚đĢ𝐚𝐩𝐚𝐧𝐧𝐲𝐚 đŖ𝐮𝐠𝐚 𝐠𝐮đĢ𝐮-𝐠𝐮đĢ𝐮 𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭 đĨ𝐞𝐛đĸ𝐡 𝐤đĢ𝐞𝐚𝐭đĸ𝐟 𝐝𝐚𝐧 𝐭𝐞đĢđĻ𝐨𝐭đĸđ¯đšđŦđĸ 𝐝𝐚đĨ𝐚đĻ đĻ𝐞đĨ𝐚𝐤đŦ𝐚𝐧𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐩đĢ𝐨đŦ𝐞đŦ đĻ𝐞𝐧𝐠𝐚đŖ𝐚đĢ 𝐤𝐞𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐚đĢ𝐚 𝐚𝐧𝐚𝐤 𝐝đĸ𝐝đĸ𝐤" 𝐇𝐚đĢ𝐚𝐩𝐧𝐲𝐚.

0 Response to "SMP Negeri 1 Akan Laksanakan Pembelajaran Secara Online Mengunakan E-learning"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel